hồ vàng Ngải Thầu


Đầu tháng 9 hàng năm, “thung lũng mây” Ngải Thầu lại thu hút du khách bởi vì màu lúa vụ hè thu rực vàng độ cao hơn 2.000 m.

See also  Rao bán KS vì ế khách

Check Also

Cách phát đồ ăn trên máy bay gây tranh cãi

Đồ ăn trượt trên lối đi khi máy bay cất cánh và các hành khách …

Leave a Reply