Khách Việt sẵn sàng du lịch trở lại từ tháng 9


Kết quả của VnExpress cùng TAB cho thấy khoảng 41% người phản hồi sẵn sàng du lịch từ tháng 9-11 năm nay, hơn 70% chuộng phi cơ.

See also  Trà Sư sẵn sàng đón xuân

Check Also

Lần Đầu Được Thưởng Thức Món Ăn Độc Lạ Đặc Sản Của Dân Tộc S'Tiêng , M'Nông | Mông Tiến Thành TV

Lần đầu được thưởng thức món canh thụt và xem cách làm món canh thục …

Leave a Reply