Một ngày ở Sài Gòn


Tác giả Anh Thư đưa du khách qua từng góc phố quen nhưng mà lạ và rất nhiều điểm du lịch nổi tiếng của Sài Gòn.

READ  'Bong bóng du lịch' vỡ tan

Leave a Reply