Người phụ nữ 50 năm làm nghề bắt rắn


Bà Chau Ka-ling bắt rắn giỏi tới mức dân trong vùng gọi bà là “nữ vương rắn”.

READ  Hơn nửa tỷ khách Trung Quốc đi chơi 'Tuần lễ Vàng'

Leave a Reply