Trường thành ‘quý khách dạng gốc’ ít người biết của Trung Quốc

Trường Thành Giang Nam còn gọi là Tường thành phủ Thai Châu hay Giang Nam Bát Đạt Lĩnh, được xây dựng từ thời Đông Tấn, cách ngày nay hơn 1.600 năm và trải qua nhiều lần tôn tạo. Tổng chiều dài thành là 6.280 mét, nhưng tới ngày nay chỉ còn lại 4.730 mét. nhà cửa mở màn từ Lãm Thắng Môn ở phía đông, xuôi theo triền núi Bắc Cố, uốn lượn quanh co tới lầu Yên Hà, qua những vách đá dựng đứng ở bờ đông của sông Linh Giang, kéo tới phía Tây núi Cân Sơn. Cả tòa thành khổng lồ như một con rồng uốn lượn trên đỉnh núi.

READ  Lạc bước trời Âu giữa các nhà thờ Nam Định