Review Homestay I Hà Nội I Centraltique Hàng Bồ I QuanHome Review#1Kênh chính thức của Youtube QuanHome – Nơi bạn có thể tìm thấy những hình ảnh và video review về các mảng , và cửa sổ. QuanHome không hướng người theo dõi kênh tới những thiết kế quá sang trọng, hướng người xem hướng tới sự thoải mái, dễ chịu và phù hợp với mọi người. ———- Kênh Youtube chính thức của QuanHome – Nơi bạn có thể tìm thấy những hình ảnh và video review về nội thất, phân khúc homestay, nhà ở. QuanHome không hướng người xem kênh vào những thiết kế quá sang trọng, hào nhoáng mà hướng người xem đến sự thoải mái, dễ dàng và phù hợp với hầu hết mọi người. ———- – Instagram: – Facebook: – Website: ———– * Facebook quản lý: * Hợp tác kinh doanh và quảng cáo: [email protected] com ———– Bản quyền: QuanHome (Liên hệ khi ReUp) 𝟏.𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐨̂́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡: – 𝙷𝚘𝚖𝚎𝚜𝚝𝚊𝚢: 𝙲𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚕𝚝𝚒𝚚𝚞𝚎 𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙱𝚘̂̀ – Đ𝚒̣𝚊 𝚌𝚑𝚒̉: 𝟹𝟸 𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙱𝚘̂̀ – 𝙷𝚘𝚊̀𝚗 𝙺𝚒𝚎̂́𝚖 – 𝙷𝚊̀ 𝙽𝚘̣̂𝚒 – 𝚂𝚘̂́ đ𝚒𝚎̣̂𝚗 𝚝𝚑𝚘𝚊̣𝚒: 0𝟿𝟽.𝟽𝟺𝟻𝟼.𝚡𝚡𝚡 (𝚅𝚞𝚒 𝚕𝚘̀𝚗𝚐 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚑𝚎̣̂ 𝚚𝚞𝚊 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̣𝚌 𝚝𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 đ𝚎̂̉ 𝚋𝚘𝚘𝚔𝚒𝚗𝚐) – 𝙶𝚒𝚊́ 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐: 𝟽00.000 𝚅𝙽𝙳 / đ𝚎̂𝚖 𝟐̣̂ 𝚚𝚞𝚊 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕 𝚗𝚎̂́𝚞 𝚋𝚊̣𝚗 𝚖𝚞𝚘̂́𝚗 𝚕𝚒𝚎̂𝚗 𝚕𝚊̣𝚌 𝚝𝚛𝚞̛̣𝚌 𝚝𝚒𝚎̂́𝚙 đ𝚎̂̉ 𝚋𝚘𝚘𝚔𝚒𝚗𝚐) – 𝙶𝚒𝚊́ 𝚙𝚑𝚘̀𝚗𝚐: 𝟽00.000 𝚅𝙽𝙳 / đ𝚎̂𝚖 𝟐.𝐆𝐢𝐨̛̣̂ 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮: 𝙼𝚘̣̂𝚝 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚋𝚊̀𝚒 𝚝𝚛𝚒́ 𝚗𝚐𝚑𝚎̣̂ 𝚝𝚑𝚞𝚊̣̂𝚝 𝚕𝚢́ 𝚝𝚞̛𝚘̛̉𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚘̣̂𝚝 đ𝚎̂𝚖 𝚗𝚐𝚑𝚒̉ 𝚗𝚐𝚘̛𝚒 𝚜𝚊𝚞 𝚖𝚘̣̂𝚝 𝚗𝚐𝚊̀𝚢 𝚍𝚊̀𝚒 𝚖𝚎̣̂𝚝 𝚖𝚘̉𝚒. 𝚅𝚒̣ 𝚝𝚛𝚒́ 𝚝𝚛𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚊̂𝚖 𝚐𝚊̂̀𝚗 𝚜𝚊́𝚝 𝚙𝚑𝚘̂́ đ𝚒 𝚋𝚘̣̂, 𝚋𝚊𝚘 𝚚𝚞𝚊𝚗𝚑 𝚕𝚊̀ 𝚛𝚊̂́𝚝 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊𝚗 𝚊̆𝚗 𝚞𝚘̂́𝚗𝚐, 𝚙𝚑𝚘̂́ 𝚖𝚞𝚊 𝚜𝚊̆́𝚖 𝚜𝚞𝚘̂́𝚝 𝟸𝟺. 𝙼𝚘̛̉ 𝚌𝚊̉𝚗𝚑 𝚌𝚞̛̉𝚊 𝚋𝚊𝚗 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚛𝚊 𝚕𝚊̀ 𝚔𝚑𝚞 𝚙𝚑𝚘̂́ 𝚗𝚑𝚘̣̂𝚗 𝚗𝚑𝚒̣𝚙, 𝚗𝚑𝚞̛𝚗𝚐 𝚔𝚑𝚒 𝚋𝚊̣𝚗 đ𝚊̃ đ𝚘́𝚗𝚐 𝚌𝚞̛̉𝚊 𝚋𝚊𝚗 𝚌𝚘̂𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚒̀ 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 𝚌𝚑𝚊̆́𝚗 𝚛𝚊̆̀𝚗𝚐 𝙲𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚕𝚝𝚒𝚚𝚞𝚎 𝚜𝚎̃ 𝚖𝚊𝚗𝚐 đ𝚎̂́𝚗 𝚌𝚑𝚘 𝚋𝚊̣𝚗 𝚗𝚑𝚞̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚊̉𝚖 𝚐𝚒𝚊́𝚌 𝚢𝚎̂𝚗 𝚋𝚒̀𝚗𝚑 𝚗𝚑𝚊̂́𝚝. 𝟑.𝐓𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡 𝐱𝐮𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡: – Đ𝚒̣𝚊 đ𝚒𝚎̂̉𝚖 𝚗𝚘̂̉𝚒 𝚝𝚒𝚎̂́𝚗𝚐: + 𝙿𝚑𝚘̂́ 𝚃𝚊̣ 𝙷𝚒𝚎̣̂𝚗 + 𝙺𝚑𝚞 𝙿𝚑𝚘̂́ 𝙲𝚘̂̉ 𝙷𝚊̀ 𝙽𝚘̣̂𝚒 + 𝙲𝚑𝚞̀𝚊 𝙲𝚊̂̀𝚞 Đ𝚘̂𝚗𝚐 + Đ𝚎̂́𝚗 𝙱𝚊̣𝚌𝚑 𝙼𝚊̃ + 𝚀𝚞𝚊̉𝚗𝚐 𝚝𝚛𝚞̛𝚘̛̀𝚗𝚐 Đ𝚘̂𝚗𝚐 𝙺𝚒𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚑𝚒̃𝚊 𝚃𝚑𝚞̣𝚌 – 𝙼𝚞𝚊 𝚜𝚊̆́𝚖 + 𝙲𝚊́ 𝚝𝚑𝚞̛̣𝚌: + Đ𝚞̛́𝚌 𝙻𝚘𝚗𝚐 – 𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙶𝚒𝚊̂̀𝚢 (𝟹00𝚖) + 𝙺𝚒𝚗𝚐 𝚁𝚘𝚝𝚝𝚒 – 𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙶𝚊𝚒 (𝟻00𝚖) + 𝙲𝚑𝚊̉ 𝚌𝚊́ 𝙻𝚊̃ 𝚅𝚘̣𝚗𝚐 – 𝙿𝚑𝚘̂́ 𝙲𝚑𝚊̉ 𝙲𝚊́ (𝟷, 𝟻𝚔𝚖) ______________________________________________________________ 𝟏. 𝐒𝐨𝐦𝐞 𝐤𝐞𝐲 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧: – 𝙷𝚘𝚖𝚎𝚜𝚝𝚊𝚢: 𝙲𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚕𝚝𝚒𝚚𝚞𝚎 𝙷𝚊𝚗𝚐 𝙱𝚘 – 𝙰𝚍𝚍𝚛𝚎𝚜𝚜: 𝟹𝟸 𝙷𝚊𝚗𝚐 𝙱𝚘 – 𝙷𝚘𝚊𝚗 𝙺𝚒𝚎𝚖 – 𝙷𝚊𝚗𝚘𝚒 – 𝙿𝚑𝚘𝚗𝚎 𝚗𝚞𝚖𝚋𝚎𝚛: 0𝟿𝟽.𝟽𝟺𝟻𝟼.𝚡𝚡𝚡 (𝙿𝚕𝚎𝚊𝚜𝚎 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚌𝚝 𝚟𝚒𝚊 𝚎𝚖𝚊𝚒𝚕 𝚒𝚏 𝚢𝚘𝚞 𝚠𝚊𝚗𝚝 𝚝𝚘 𝚌𝚘𝚗𝚝𝚊𝚌𝚝 𝚍𝚒𝚛𝚎𝚌𝚝𝚕𝚢 𝚏𝚘𝚛 𝚋𝚘𝚘𝚔𝚒𝚗𝚐) – 𝚁𝚘𝚘𝚖 𝚙𝚛𝚒𝚌𝚎: 𝟽00, 000 𝚅𝙽𝙳 / 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝 𝟐. 𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧: 𝙰 𝚚𝚞𝚒𝚎𝚝 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚊𝚙𝚊𝚛𝚝𝚖𝚎𝚗𝚝 𝚒𝚜 𝚊𝚛𝚝𝚏𝚞𝚕𝚕𝚢 𝚍𝚎𝚌𝚘𝚛𝚊𝚝𝚎𝚍 𝚏𝚘𝚛 𝚊 𝚛𝚎𝚜𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚗𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚊𝚏𝚝𝚎𝚛 𝚊 𝚕𝚘𝚗𝚐 𝚊𝚗𝚍 𝚝𝚒𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚍𝚊𝚢. 𝚃𝚑𝚎 𝚌𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚕 𝚕𝚘𝚌𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗 𝚗𝚎𝚊𝚛 𝚝𝚑𝚎 𝚙𝚎𝚍𝚎𝚜𝚝𝚛𝚒𝚊𝚗 𝚜𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝, 𝚜𝚞𝚛𝚛𝚘𝚞𝚗𝚍𝚎𝚍 𝚋𝚢 𝚕𝚘𝚝𝚜 𝚘𝚏 𝚍𝚒𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚙𝚊𝚌𝚎𝚜, 𝚜𝚑𝚘𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 𝚜𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝𝚜 𝚝𝚑𝚛𝚘𝚞𝚐𝚑𝚘𝚞𝚝 𝚝𝚑𝚎 𝟸𝟺𝚝𝚑. 𝙾𝚙𝚎𝚗𝚒𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚊𝚕𝚌𝚘𝚗𝚢 𝚍𝚘𝚘𝚛 𝚒𝚜 𝚊 𝚋𝚞𝚜𝚝𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚗𝚎𝚒𝚐𝚑𝚋𝚘𝚛𝚑𝚘𝚘𝚍, 𝚋𝚞𝚝 𝚠𝚑𝚎𝚗 𝚢𝚘𝚞 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚌𝚕𝚘𝚜𝚎𝚍 𝚝𝚑𝚎 𝚋𝚊𝚕𝚌𝚘𝚗𝚢 𝚒𝚝 𝚒𝚜 𝚌𝚎𝚛𝚝𝚊𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝙲𝚎𝚗𝚝𝚛𝚊𝚕𝚝𝚒𝚚𝚞𝚎 𝚠𝚒𝚕𝚕 𝚋𝚛𝚒𝚗𝚐 𝚢𝚘𝚞 𝚝𝚑𝚎 𝚖𝚘𝚜𝚝. 𝟑. 𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝: – 𝙵𝚊𝚖𝚘𝚞𝚜 𝚙𝚕𝚊𝚌𝚎𝚜: + 𝚂𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝 𝚃𝚊 𝙷𝚒𝚎𝚗 + 𝙷𝚊𝚗𝚘𝚒 𝙾𝚕𝚍 𝚀𝚞𝚊𝚛𝚝𝚎𝚛 + 𝙲𝚊𝚞 𝙳𝚘𝚗𝚐 𝙿𝚊𝚐𝚘𝚍𝚊 + 𝚃𝚘 𝙱𝚊𝚌𝚑 𝙼𝚊 + 𝙳𝚘𝚗𝚐 𝙺𝚒𝚗𝚑 𝙽𝚐𝚑𝚒𝚊 𝚃𝚑𝚞𝚌 𝚂𝚚𝚞𝚊𝚛𝚎 – 𝚂𝚑𝚘𝚙𝚙𝚒𝚗𝚐 + 𝙲𝚒𝚛𝚌𝚕𝚎 𝙺 (𝟷𝟻0𝚖 𝚊𝚠𝚊𝚢) – 𝙲𝚞𝚒𝚜𝚒𝚗𝚎: + 𝙳𝚞𝚌 𝙻𝚘𝚗𝚐 – 𝙷𝚊𝚗𝚐 𝙶𝚒𝚊𝚢 (𝟹00𝚖) + 𝙺𝚒𝚗𝚐 𝚁𝚘𝚝𝚝𝚒 – 𝙷𝚊𝚗𝚐 𝙶𝚊𝚒 (𝟻00𝚖) + 𝙲𝚑𝚊 𝙲𝚊 𝙻𝚊 𝚅𝚘𝚗𝚐 – 𝙲𝚑𝚊 𝙲𝚊 𝚂𝚝𝚛𝚎𝚎𝚝 (𝟷.𝟻𝚔𝚖) Review # 1 – Centraltique: #review #homestay #quanhome #hanoi #oldstreet #centraltique.

See also  TNT Villa Hoi An Hotel

Chuyên mục khách sạn Hà Nội

Chúng tôi Cung cấp thông tin về các Địa điểm lưu trú Ở Hà Nội và các vùng khác ở Việt nam

Website: cheaphotel365.net

Các thông tin có thể có thay đổi theo thời gian, quý vị có thể cập nhật các thông tin mới nhất trực tiếp theo các địa chỉ được giới thiệu.

Check Also

Ngon Rùng Mình Hương Vị Lẩu Bò Nghĩa Địa | Những Món Ăn Không Thể Bỏ Lỡ Ngày Halloween | FOOD TOUR

Halloween sắp tới rồi, các bạn đã có kế hoạch ăn uống gì chưa?! Hãy …

14 comments

 1. Rất cảm ơn mọi người vì sự ủng hộ dành cho QuanHome, mọi góp ý rất mong mọi người để lại dưới phần comment để QuanHome ngày càng trở nên hoàn thiện nhé ^^

 2. Fantastic video!

 3. Lan anh Nguyễn

  :3

 4. Thanh Nga Đỗ Thị

  Lần sau nên sử dụng thiết bị thu âm tốt hơn con ạ. Cố lên!!! 🙂

 5. Vid bổ ích quá nha <3 nma mặt chiếm hơi nhiều so vs homestay =))))

 6. Nguyễn Tường Vy

  Lần đầu làm ntn là tốt r =)) Phát huy nhé

 7. Nguyễn Gia Bảo

  Lần sau chỉnh mic to lên xíu nha =))))

 8. Nói to lên chút nhé bạn ơi =)))

 9. Nguyễn Ngọc Phương Hà

  =))) Gầy thế

 10. Nguyễn Quỳnh Hương

  Mình thích những video như thế này vì bây giờ ở Việt Nam cũng tương đối ít người làm về mảng này

 11. Good job bro

 12. Trịnh Quốc Đạt

  cố gắng phát huy