Hoi An | VIETNAM | Budget Backpacking | Prices and what we did, enjoy!!!!!Chào mừng bạn đến Hội An, một nơi nhỏ xinh và rẻ như khoai tây chiên! A must if backpacking Vietnam !!!! .

Chuyên mục khách sạn Hà Nội

Chúng tôi Cung cấp thông tin về các Địa điểm lưu trú Ở Hà Nội và các vùng khác ở Việt nam

Website: cheaphotel365.net

Các thông tin có thể có thay đổi theo thời gian, quý vị có thể cập nhật các thông tin mới nhất trực tiếp theo các địa chỉ .

See also  Hoi An Vietnam City of Lanterns

Check Also

Simon Phan | Phim kinh dị ngắn dành cho người sợ độ cao #Shorts

Simon Phan | Phim kinh dị ngắn dành cho người sợ độ cao #Shorts Xem …

4 comments

  1. Brenda Murphy

    Great reminder of Hoi An guys.Was so good meeting&glad you got home safely.We may be going into lockdown again😫Brenda&Fergal

  2. more cleavage ed sweeney liked the dive bar too

  3. Great video i liked it

  4. That's great that you travel with the mindset of going to smaller less "tripadvisor" places. The food is just as good and the price is cheaper as well. Safe travel guys.