Tag Archives: 12go

Laman Express Train – Hanoi to Hue, Vietnam

Laman Express Train – Hanoi to Hue in Vietnam. Tàu # SE19 – chúng tôi đã đặt trực tuyến với Chúng tôi đã trả khoảng £ 30 mỗi người cho khoang 4 bến nhưng đã được nâng cấp miễn phí lên dịch vụ Laman Express 4 bến. Chúng tôi thực sự rất thích dịch vụ của anh ấy và rất …

Read More »