Tag Archives: 25 tuổi khủng khiếp

SẮP 30 | Mình không có nhà, xe, chồng, con, hay sự nghiệp ổn định | Turning 30 | Jolin Sydney

SẮP 30 | Mình không có nhà, xe, chồng, con, hay sự nghiệp ổn định | Bước sang tuổi 30 | Jolin Sydney Chút tâm sự về tấm nền của mình trưởng thành và công việc của mình được tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống để hài lòng với hiện tại và tự tin tiến tới tương lai …

Read More »