Tag Archives: #Bandatvuondanang

Một ngôi nhà vườn đẹp ở Hội An ( Hoi An garden)

Dịch, hiện tại mình đăng ký mới đất thông tin, sưu tầm những ngôi nhà vườn, những cảnh quan đẹp đó để anh chị xem tham khảo có khi trở lại là ý tưởng cho căn nhà của mình sau này. Đây là một ngôi nhà vườn ở Hội An, chủ nhà sau 12 năm sống và làm việc ở …

Read More »