Tag Archives: buổi dạy kèm

Tutoring Session on the Homestay Programme

Lauren giải thích những gì liên quan đến việc dạy kèm trong chương trình người bản xứ và cho chúng tôi xem một buổi học với Cherry. Thông tin thêm về Chương trình ở cùng gia đình bản xứ tại đây: Xem tất cả các vlog của Lauren từ Trung Quốc tại đây: Để biết thêm thông tin về các …

Read More »