Tag Archives: CBYX

what nobody tells you about studying abroad (the hard parts)

cảm ơn vì đã nhấp vào video ngày hôm nay. Tôi thực sự muốn nhấn mạnh rằng không phải trải nghiệm trao đổi của mọi người đều giống nhau, nhưng tôi có thể nói với bạn điều này … không phải tất cả đều hoàn hảo. Tôi đã có một khoảng thời gian đặc biệt khó khăn gần đây và …

Read More »