Tag Archives: chachachaa

Hoi An Vietnam.mov

Thị xã Hội An là một điển hình đặc biệt được bảo tồn tốt của một thương cảng Đông Nam Á có niên đại từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 19. Các tòa nhà và quy hoạch đường phố của nó phản ánh những ảnh hưởng, cả bản địa và nước ngoài, đã kết hợp để tạo ra khu …

Read More »