Tag Archives: chế độ ăn

Hanoi naar Ha long Bay | Vietnam reisvlog | dag 10

Dag 1 – Đà Nẵng – Barney’s hostel Dag 2 – Hội An – Vy’s ven biển homestay Dag 3 – Huế – Khe sanh homestay Dag 4 – Đồng Hới – Ocean view homestay Dag 5 – Đồng Hới – Ocean view homestay Dag 6 – Hà Nội – Tàu hỏa Dag 7 – Sapa – Tả van view …

Read More »

Ninh Binh naar Hanoi | Vietnam reisvlog | dag 13

Dag 1 – Đà Nẵng – Barney’s hostel Dag 2 – Hội An – Vy’s ven biển homestay Dag 3 – Huế – Khe sanh homestay Dag 4 – Đồng Hới – Ocean view homestay Dag 5 – Đồng Hới – Ocean view homestay Dag 6 – Hà Nội – Tàu hỏa Dag 7 – Sapa – Tả van view …

Read More »

Sapa naar Hanoi | Vietnam reisvlog | dag 9

Dag 1 – Đà Nẵng – Barney’s hostel Dag 2 – Hội An – Vy’s ven biển homestay Dag 3 – Huế – Khe sanh homestay Dag 4 – Đồng Hới – Ocean view homestay Dag 5 – Đồng Hới – Ocean view homestay Dag 6 – Hà Nội – Tàu hỏa Dag 7 – Sapa – Tả van view …

Read More »