Tag Archives: chỉ dẫn

TRỰC TIẾP – ĐHGT GIÁO HẠT NAM ĐỊNH TGP HÀ NỘI LẦN THỨ IV NĂM 2020 : Phần Chia Sẻ Và Thánh Lễ Tạ Ơn

TRỰC TIẾP – ĐHGT GIÁO HẠT NAM ĐỊNH TGP HÀ NỘI LẦN THỨ IV NĂM 2020 : Phần Chia Sẻ Và Thánh Lễ Tạ Ơn do Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên Chủ Sự. Chủ Đề Đại Hội : Nên Thánh Giữa Đời Thời Gian : từ 14h đến 22h ngày 25.10.2020 Địa Điểm : Nhà Thờ Giáo …

Read More »