Tag Archives: chính trị ở Campuchia

Mr Sokunthearak Long lives react to Khem Sokha, Samdach Techo Hun Sen

❤ Hãy #SUBSCRIBE, Thích, Bình luận và Nhấp vào Đây Bell Baton, Để cập nhật tin tức mới hàng ngày. Mục đích kênh của tôi là chia sẻ chương trình trò chuyện nhân dân về chính trị và các vấn đề xã hội với người dân Campuchia. Tất cả các video đều thuộc về người Campuchia, được đề cập với …

Read More »