Tag Archives: chồng và vợ

Home Tour – Hoi An, Vietnam

Ngôi nhà thân yêu! Chúng tôi đã tham gia một nhóm người nước ngoài trên Facebook và trong hai ngày ngắn ngủi đã tìm thấy ngôi nhà mà chúng tôi đang tìm kiếm. [-Follow us at-] Facebook: Instagram: @chrisandjesstravel [-Our Story-] Chúng tôi là một cặp vợ chồng mới cưới đến từ Cape Town, Nam Phi đã quyết định thu …

Read More »