Tag Archives: chuyển khách sạn

Walking in the streets of Hanoi, Vietnam D-23

2018 年 12月 3 日 12月 13 まで 帰国 着 着 14日 12月 3 日 日本 ハノイ 着 チェックイン ヘスティア レジェンド ホテル Hestia Legend Hotel 12月 4 日 レジェンド ホテル Hestia Legend Hotel 3 日 125 ドル 12月 5 日 1 日 目 7:00 スリーピング サパ に サパ ホテル 宿泊 宿泊 宿泊 12月 6 日 2 日 目 トレッキンング サパトレッキング …

Read More »

Walking in the streets of Hanoi, Vietnam E-5

2018 年 12月 3 日 12月 13 まで 帰国 着 着 14日 12月 3 日 日本 ハノイ 着 チェックイン ヘスティア レジェンド ホテル Hestia Legend Hotel 12月 4 日 レジェンド ホテル Hestia Legend Hotel 3 日 125 ドル 12月 5 日 1 日 目 7:00 スリーピング サパ に サパ ホテル 宿泊 宿泊 宿泊 12月 6 日 2 日 目 トレッキンング サパトレッキング …

Read More »

VIETNAM BUS HOTEL | FIRST CLASS VIP OVERNIGHT SLEEPER BUS

Hôm nay chúng tôi bắt chuyến xe buýt hạng nhất qua đêm từ Nha Trang đến Đà Nẵng. Chuyến đi xe buýt dài nhưng siêu thoải mái. Nó chắc chắn khác với chiếc xe buýt giường nằm đầu tiên chúng tôi đi ở Việt Nam và có thể là chiếc xe buýt tốt nhất mà chúng tôi đã đi! Nó …

Read More »