Tag Archives: chuyến tham quan ảo

Hoi An Virtual Tour May 2020

Bạn bị hấp dẫn bởi du lịch đến Việt Nam? Hãy cùng chúng tôi (ảo) đến một trong những địa điểm yêu thích của chúng tôi trên thế giới: Hội An, Việt Nam. Đây là bản ghi lại chuyến tham quan ảo mà chúng tôi đã tổ chức vào cuối tuần trước. Bản thân chuyến tham quan dài khoảng 35 …

Read More »