Tag Archives: đi xe máy lên sapa

Buying Motorbikes in Hanoi – TRIPPED Ep13

Mua xe máy tại Hà Nội Với kế hoạch đi xe máy đến miền Bắc Việt Nam, chúng tôi mua xe máy tại Tigit ở Hà Nội, đưa xe máy lên Sapa và trong các tập tiếp theo chúng tôi sẽ đưa xe qua tuyến Hà Giang. —— TRIPPED TRAVEL GEAR: Sản phẩm do Tim và Fin sản xuất. Đồ …

Read More »