Tag Archives: Elisha Schoppig

How to use Google Hotel ads to increase your direct bookings

Cách sử dụng Quảng cáo khách sạn của Google để tăng lượng đặt phòng trực tiếp của bạn Google đã và đang phát triển tầm ảnh hưởng của mình trong lĩnh vực du lịch trong hơn một thập kỷ và trở thành một công cụ mạnh mẽ để các khách sạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn. Có rất nhiều …

Read More »