Tag Archives: gạo lứt

Khi Nhà Có ÔNG BÀ Người Thân Qua Đời Cần Biết Điều CẤM KỴ Này Không Nên Làm Hưởng Phước 3 Đời

Khi Nhà Có ÔNG BÀ Người Thân Qua Đời Cần Biết Điều CẤM KỴ Này Không Nên Làm Hưởng Phước 3 Đời#thichtuehai_ #giangphap #thaytuehai #chualonghuong #phapthoai Thượng tọa Thích Tuệ Hải – thế danh: Đinh Kim Nga, sinh năm 1968 tại xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Thầy được sanh ra trong gia đình có 8 anh …

Read More »

" Khóc Trong Đám Tang " Nên Hay Không? ( Đừng Bỏ Qua ) – Thầy Tuệ Hải

” Khóc Trong Đám Tang ” Nên Hay Không? ( Đừng Bỏ Qua ) – Thầy Tuệ Hải#thichtuehai_ #giangphap #thaytuehai #chualonghuong #phapthoai Thượng tọa Thích Tuệ Hải – thế danh: Đinh Kim Nga, sinh năm 1968 tại xã Long Thới, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre. Thầy được sanh ra trong gia đình có 8 anh chị em, trong đó …

Read More »