Tag Archives: Hà Thắng QN – Vlog

Bữa Tiệc Đặc Biệt Chưa Từng Có Món Ăn Độc Và Lạ Của Người Dao Kỳ Thượng

#kythuong #kythuonghoanhboquangninh Bữa Tiệc Đặc Biệt Chưa Từng Có Món Ăn Độc Và Lạ Của Người Dao Kỳ Thượng Đối với những ai đã biết về xã Kỳ Thượng (huyện Hoành Bồ), cơ bản sẽ ấn tượng với địa danh này vì những con đường quanh co, nơi “thâm sơn, cùng cốc”, cuộc sống của người dân còn nhiều khó …

Read More »