Tag Archives: hoi an bảo tàng

A day in Hoi An, Vietnam

Một chút triển vọng thực tế về cảm giác kiệt sức khi đi du lịch. Đã đi trên con đường khoảng 1,5 tháng tại thời điểm này. Đi đến Hội An, ở duyên hải miền Trung Việt Nam, rõ ràng đã ảnh hưởng đến thái độ thể chất và tinh thần của tôi đối với chuyến đi. Tôi vẫn dành …

Read More »