Tag Archives: Ngành công nghiệp du lịch)

Backpacking South East Asia

Xin chào các bạn, video này DÀI nên tôi khuyên bạn nên pha. Tôi cũng bao gồm một thư mục bên dưới 🙂 Vào tháng 8 năm 2013 bạn trai của tôi và tôi đã đi từ Bangkok đến Hà Nội trong một chuyến đi 21 ngày với G Adventures có tên “Campuchia và Việt Nam trên một bờ biển”. …

Read More »