Tag Archives: Người Hmong (Dân tộc)

The Black Hmong of Lao Chai Village

Một dự án đào tạo về du lịch cộng đồng ở vùng Sapa, miền Bắc Việt Nam do Đại học Capilano (Bắc Vancouver, Canada) và Đại học Mở Hà Nội (Việt Nam) điều hành và được hỗ trợ bởi Quỹ PATA. Dự án có đào tạo về du lịch để giúp duy trì các nền văn hóa dân tộc dễ …

Read More »