Tag Archives: nhà hàng

Phòng họp phòng tiệc tại hotel Authentic Hà Nội

AUTHENTIC HANOI BOUTIQUE HOTEL Phòng họp — Hội thảo- Phòng tiệc. Với nhiều phòng họp lớn, nhỏ cùng các trang trang bị tân tiến, hotel Authentic Hà Nội là một nơi lý tưởng để tổ chức các hội nghị quốc tế hay các sự kiện trọng như tiệc thiết đãi, hội nghị khách hàng, gala dinner, training, tập huấn … …

Read More »