Tag Archives: savills

Tiềm năng đầu tư của thị trường hotel Hà Nội

Ông Trương Lê Quân, cai quản phòng ban Tư vấn Đầu tư, Savills Hà Nội phỏng vấn với InfoTV về thị trường hotel Hà Nội từ tầm nhìn đầu tư. Thị trường có phát triển xứng với tiềm năng hay thời cơ đầu tư vào thị trường vẫn còn nhiều? The interview between Mr. Truong Le Quan, Investment Manager, Savills …

Read More »