Tag Archives: sông Mekong

Backpacking South East Asia

Xin chào các bạn, video này DÀI nên tôi khuyên bạn nên pha. Tôi cũng bao gồm một thư mục bên dưới 🙂 Vào tháng 8 năm 2013 bạn trai của tôi và tôi đã đi từ Bangkok đến Hà Nội trong một chuyến đi 21 ngày với G Adventures có tên “Campuchia và Việt Nam trên một bờ biển”. …

Read More »