Tag Archives: stop chân thành bưởi

YDL #120: Đi xe phòng nằm Thành Bưởi lên Đà Lạt – Trạm dừng chân cảnh rất đẹp | Yêu Máy Bay

Lâu lắm rồi mới đi Đà Lạt bằng xe vì mình hay đi máy bay hơn. Cũng là lần đầu tiên đi xe Thành Bưởi. Và ngoài phòng rộng rãi, những người thích hợp nhất với mình trong chuyến đi chính là điểm dừng chân ăn sạch sẽ và có chế độ xem rất đẹp. Lên xe cùng anh em …

Read More »