Tag Archives: tây ba lô

Green Tea Homestay & Villa (Hoi An, Vietnam!)

Hội An là một thành phố xinh đẹp ở Việt Nam với nhiều biệt thự. Trong số tất cả các biệt thự hiện có mà tôi đã thử … đây là một viên ngọc quý mà tôi đã tìm thấy! Lòng hiếu khách tuyệt vời và đội ngũ nhân viên tuyệt vời! Chủ sở hữu cũng thực sự tuyệt vời! …

Read More »

Laman Express Train – Hanoi to Hue, Vietnam

Laman Express Train – Hanoi to Hue in Vietnam. Tàu # SE19 – chúng tôi đã đặt trực tuyến với Chúng tôi đã trả khoảng £ 30 mỗi người cho khoang 4 bến nhưng đã được nâng cấp miễn phí lên dịch vụ Laman Express 4 bến. Chúng tôi thực sự rất thích dịch vụ của anh ấy và rất …

Read More »