Tag Archives: tro và kels

VIETNAM BUS HOTEL | FIRST CLASS VIP OVERNIGHT SLEEPER BUS

Hôm nay chúng tôi bắt chuyến xe buýt hạng nhất qua đêm từ Nha Trang đến Đà Nẵng. Chuyến đi xe buýt dài nhưng siêu thoải mái. Nó chắc chắn khác với chiếc xe buýt giường nằm đầu tiên chúng tôi đi ở Việt Nam và có thể là chiếc xe buýt tốt nhất mà chúng tôi đã đi! Nó …

Read More »