Tag Archives: truyện nữa đêm

Truyện Ma Rùng Rợn "Ghe Cháo Thịt Người" – Đọc Truyện Đêm Khuya

Truyện Ma Rùng Rợn “Ghe Cháo Thịt Người” – Đọc Truyện Đêm Khuya Truyện ma nguyễn ngọc ngạn: căn nhà số 24, đêm trong căn nhà hoang, cõi âm, bóng ma bên cửa, đêm trong căn nhà hoang, ngôi mộ mới đắp, ngôi mộ bên sông, bóng người dưới trăng, ngăn kéo số 14, bóng người dưới trăng, bãi đất …

Read More »