Tag Archives: truyenmacothat

TẬP 591: CHUYỆN MA CÓ THẬT | LEO DỪA TÉ CHẾT NHÁT NGƯỜI GHÊ RỢN | PHẦN 1 | HÀN BẢO KỂ

Câu chuyện này Bảo được nghe kể lại, là câu chuyện của khán giả gửi về cho Bảo. TẬP 591: CHUYỆN MA CÓ THẬT | LEO DỪA TÉ CHẾT NHÁT NGƯỜI GHÊ RỢN | PHẦN 1 |HÀN BẢO KỂ #hanbao  #tacgiahanbao #chuyenmahay #chuyenmamientay #matheo  #truyenmahanbao  #phapsudangian   #psdg   #chuyenmacothat   #truyenma  #truyenmacothat Nếu các bạn muốn đóng góp, chia sẻ những câu …

Read More »

TẬP 577: CHUYỆN MA CÓ THẬT | CÂU CHUYỆN RỪNG RỢN MA KÊU | HÀN BẢO KỂ

Câu chuyện này Bảo được nghe kể lại, là câu chuyện của khán giả gửi về cho Bảo. TẬP 577: CHUYỆN MA CÓ THẬT | CÂU CHUYỆN RỪNG RỢN MA KÊU | HÀN BẢO KỂ #hanbao  #tacgiahanbao #chuyenmahay #chuyenmamientay #matheo  #truyenmahanbao  #phapsudangian   #psdg   #chuyenmacothat   #truyenma  #truyenmacothat Nếu các bạn muốn đóng góp, chia sẻ những câu chuyện ma có thật, …

Read More »

TẬP 574: CHUYỆN MA CÓ THẬT | 24 GIỜ KINH HOÀNG | HÀN BẢO KỂ

Câu chuyện này Bảo được nghe kể lại, là câu chuyện của khán giả gửi về cho Bảo. TẬP 574: CHUYỆN MA CÓ THẬT | 24 GIỜ KINH HOÀNG | HÀN BẢO KỂ #hanbao  #tacgiahanbao #chuyenmahay #chuyenmamientay #matheo  #truyenmahanbao  #phapsudangian   #psdg   #chuyenmacothat   #truyenma  #truyenmacothat Nếu các bạn muốn đóng góp, chia sẻ những câu chuyện ma có thật, bạn có …

Read More »

TẬP 562: CHUYỆN MA CÓ THẬT | GHÊ RỢN MA RU CON | HÀN BẢO KỂ

Câu chuyện này Bảo được nghe kể lại, là câu chuyện của khán giả gửi về cho Bảo. TẬP 562: CHUYỆN MA CÓ THẬT | GHÊ RỢN MA RU CON | HÀN BẢO KỂ #hanbao  #tacgiahanbao #chuyenmahay #chuyenmamientay #matheo  #truyenmahanbao  #phapsudangian   #psdg   #chuyenmacothat   #truyenma  #truyenmacothat Nếu các bạn muốn đóng góp, chia sẻ những câu chuyện ma có thật, bạn …

Read More »

Vụ án "MÓN CANH TÌNH YÊU" | Murder

Vào một ngày tháng 8 năm 1996, có người phản ánh với cảnh sát rằng có mùi lạ phát ra nồng nặc từ một ngôi nhà. Cảnh sát nhận được thông tin và ngay lập tức phái người đến kiểm tra. Lúc họ đến căn nhà đó, những gì xảy ra trước mắt đã làm họ kinh hoàng. #DK #creepypasta …

Read More »