Tag Archives: #VegeExplore

Exploring Hanoi||Vietnam Travels||Vege explorer

trang web gợi ý để đọc đặt vé xe buýt hoặc xe lửa: Ở đâu và chi phí bao nhiêu? 1. Visa khi đến USD25 2. Thẻ sim 13 USD dùng tốt trong một tháng 3. Taxi đến khách sạn của chúng tôi (gần trụ sở cũ) 500.000VND 4. Khách sạn chúng tôi trả khoảng 19usd một đêm với bữa …

Read More »